logo_mob Nova godina u Vojvodini
0800 400 104    

Nova godina u Vojvodini Истакнут

Додатне информације

 • Trajanje i prevoz:2 dana, Autobusom
 • Datum polaska:31. Decembar
 • Noćenja i smeštaj:1 noćenje, Villa Via
 • Obilasci:Bečej, Senta
 • Cena:Od 6500 dinara Specijalna cena do popune akcijskih mesta!
 • Doplata za jednokrevetnu sobu EUR:35

Медије

Program: Nova godina u Vojvodini-4591

Odaberite opciju i cenu:

Odaberite datum polaska:

Odaberite broj putnika:

"Doplata za jednokrevetnu sobu: "

Informacije o putnicima:

Putnik 1:Informacije o kupcu:


Koliko je tri plus 9?

Upišite odogvor na pitanje iznad (npr: 78):
f7e07d0b89cf1d83c3f4919cd07ab4db_L Nova godina u Vojvodini
Преузмите прилоге:

„Volim je od štala do neba, od blata do pšenice, toplu od ciganskih gudala i blagdanskih očenaša, vršidbenu i zadušničku, smeđu kao devojačke pletenice, tu zemlju čardaša, čaša i bezemljaša, gde su služili bdenija i ljude za glavu skraćivali, gde su starice tepale i pragove branile golim šakama, pa su je brali i jeli rukama, pa su crkavali i živeli, pa su je voleli ljudi, i kleli, i psovali, i plakali, – tu Vojvodinu bogomoljačku, i bezbožničku, i vinsku, belju od jaganjaca, crnju od paljevina, tu Vojvodinu svetonikoljsku, velikogospojinsku, kad se lumpovalo od Vršca do Temišvara, Sombora i Segedina, pa niko nije imao u brkovima tako gustu pesmu kao taj narod robijaški i prvomajski, razbijenih temena i zuba, tu Vojvodinu ašova, britvi, molitvi i šamara, zaraslu u želje, u laž, u borbu, u izdajstvo, u ljubav – volim je, jer svi smo široki i obični kao ova ravnica, jer smo i veliki i prokleti na ovim zelenim travama, i milioni rumenih suludih zvezdanih ptica večito će lepršati nad našim umornim glavama.“

Vojvodina i njena ravnica... Čudno je zaista kako je jedna nepregledna, melanholična ravnica inspirisala toliko mnogo ljudi, naših velikana od pera ili kičice. Ima nešto u toj ravnici... Ovo je priča o njoj, o konjima koji jure, pesnicima, piscima i slikarima. Dočekati novu godinu u ravnici je uvek bilo nekako drugačije, van standarda. Još ako i bele pahulje prošaraju tu ravnicu, biće to zaista jedna prava zimska idila. Posetićemo Bečej, mali gradić sa neobično lepim trgom koji svi nazivaju „Pogača“. Prvog dana u novoj godini obićićemo Sentu, prelep grad na Tisi sa divnim secesionim palatama. Pravi mali ugođaj. U ovo ludo vreme potrebno je sebi da darujemo nešto lepo, a ovo je putovanje kao stvoreno za vas.

Program putovanja:

1. dan (petak 31. decembar)   Polazak iz Beograda u 16h sa parkinga kod Sava centra i iz Novog Sada u 17.15h. Odlazak do Bečeja u koji stižemo oko 18h. Smeštamo se u sobe, mali predah i mogućnost korišćenja termalnog bazena. Priprema za „najluđu noć“. Zabava uz tamburaše i svečana novogodišnja večera od 21h. Noćenje.

2. dan (Subota 1. januar)   Doručak. Odjava iz soba. Polazak u 11 časova u obilazak grada Bečeja gde ćemo se prošetati po divnom trgu kojeg nazivaju „Pogača“. Na ovom trgu se nalazi divna barokna crkva posvećena Sv. Georgiju sa tri zvonika i ikonostasom Uroša Predića. Takođe, na trgu je i nekadašnja palata Dunđerski i lepa palata baronice Eufemije Jović. Odmah nakon šetnje, odlazimo do divne Sente. Ovaj gradić se ušuškao kraj Tise kraj koje stoji već više od 800 godina. Na glavnom trgu se nalazi divna Gradska kuća sa vidikovcem. Nedaleko je remek-delo secesije, zgrada Vatrogasnog društva. Šetnja ka Tisi kraj kuće u kojoj je rođen veliki Stevan Sremac. Na Tisi se nalazi spomenik Skeledžiji, bista Jovana Đorđevića i spomen obeležje Bitka kod Sente. Slobodno vreme i polazak ka Novom Sadu i Beogradu. Povratak u Novi Sad do 18.30h i u Beograd do 20h. Kraj putovanja.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI

7.900,00 dinara

SPECIJALNA CENA (do popune akcijskih mesta!)

6.500,00 dinara

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (visoka turistička klasa, kompletna oprema, klima, audio-video)
 • smeštaj u pansionu „Vila Via“ u Bečeju, na bazi 1 noćenja sa doručkom (samoposluživanje/“buffet“)
 • smeštaj u dvokrevetne, trokrevetne ili četvorokrevetne sobe sa kupatilom
 • Obilaske prema programu uz tumačenje turističkog vodiča

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • sve ostale nepomenute usluge
 • ulaznice za muzeje i druge turističke objekte
 • doplatu za jednokrevetnu sobu – 4.000 dinara
 • svečanu novogodišnju večeru sa muzičkim programom – 5.000,00 dinara (prijava i uplata je obavezna u agenciji; navedena cena ne obuhvata konzumaciju pića)
 • korišćenje termalnog bazena 400 dinara (plaćanje na licu mesta)

USLOVI PLAĆANJA:

 • Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40%, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre datuma polaska.
 • Administrativnom zabranom na platu - 40% se plaća prilikom rezervacije, a ostatak duga je moguće platiti do 20.05.2022.
 • Platnim i kreditnim karticama VISA, MASTER, MAESTRO, AMERICAN EXPRES i DINA
 • U mesečnim ratama ČEKOVIMA: prilikom rezervacije plaća se 40% od cene aranžmana, a ostatak duga se deli na jednake mesečne rate, koje dospevaju 20.u mesecu, a najkasnije do 20.05.2022.

U sve cene je uračunat PDV od 20%

OPIS HOTELA:

„VILLA VIA“, Bečej https://becej-hotel.com/

Pansion se nalazi u strogom centru starog Bečeja, na samo nekoliko minuta hoda od glavnog gradskog trga. "Villa Via Bečej" raspolaže sa 60 ležaja raspoređenih u 22 sobe. Sve sobe su komforno i sa ukusom opremljene. Sobe imaju sopstveno kupatilo, TV sa kablovskom mrežom a objekat poseduje i Wireless internet visokog protoka. Pansion predstavlja rekonstruisanu staru „švapsku kuću“ i poseduje zaista veoma prijatan ambijent. Gostima će biti na raspolaganju u termalni otvoreni bazen sa lekovitom vodom. Takođe, gostima je na raspolaganju salon za doručak.

Napomene u vezi programa NG

PLAĆANJE NOVOGODIŠNJIH  ARANŽMANA 2022 (odluka broj 117/2021):
 • 30% Prilikom rezervacije (plaća se u gotovini ili Platnim karticama)
 • Ostatak u ratama do 20 MAJA 2022. godine (uz deponovanje čekova, Administrativna zabrana na platu, Banka Intesa Kartice, Fond solidarnosti Grada Novog Sada.... isl)- BEZ KAMATE

NAPOMENE:

·   Redosled sedenja u autobusu se isključivo pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15 € po osobi, i u IV i V redu po ceni od 10 € po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta ukoliko su raspoloživa, po ceni od 7 € po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), doplatna sedišta se nalaze na donjoj platformi (dakle II, III i IV red).
·   U pojedinim državama, poput Italije, uvedena je obaveza plaćanja gradske takse na recepciji hotela. Ovaj iznos nije sadržan aranžmanom, plaćaju ga putnici direktno na recepciji hotela prilikom odjave iz soba. Iznos se kreće od 1-2 € po danu i osobi. Za sada je samo Italija uvela ovakvu vrstu direktne naplate od turista
·   Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.
·   Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
·   Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu
·   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
·   Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade.
·   Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
·   Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3,5 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
·   Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
·   Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
·   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
·   Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
·   Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
·   Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
·   Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
·   Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni
·   U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.fantast.rs. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa
·   Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
·   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
·   Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
·   Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležajevi i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
·   Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetne ili dovkrevetne sobe sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni, manjih je dimenzija i može bitnije ugroziti komfor trećeg putnika (pomoćni ležaj je obično žičani sa tankim dušekom, ili je fotelja ili kauč na razvlačenje)
·   Treća osoba ostvaruje popust isključivo u pratnji dve punoplatežne osobe
·   Zbog turističkog profila aranžmana, nije preporučljivo da na isti idu deca mlađa od 12 godina zbog izdržljivosti i sadržajnosti, i naravno zbog obzira prema drugim putnicima u autobusu
·   Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da u vozilu muzika i filmovi koji se puštaju odgovaraju biranoj destinaciji i neutralni su po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može da se individualno za svako sedište podešava, jer ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno, i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
·   Prostor za prtljag u busu je ograničen te je predviđena količina prtljaga po putniku 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga dimenzija ne većih od 50*30*40 cm
·   Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju