T'ga za Jug, Vranje

Additional Info

  • Trajanje i prevoz:2 dana, autobus
  • Datum polaska:April, Maj, Jun
  • Noćenja i smeštaj:1 noćenje, privatni smeštaj
  • Obilasci:Kruševac, Adrovac, Sv. Roman, Vranje
  • Cena:Od 6900 din

Media

T'ga za Jug, Vranje
 Uskoro! Dvodnevno putovanje na jug Srbije sa neobičnim pričama i prizorima!
Vikend putovanje sa 1 npoćenjem u Vranju!
Obilasci: Kruševac, Šarena crkva u Adrovcu, manastir Sv. Romana, Vranje