logo_mob Kuršumlijska Banja
0800 400 104    
547 Kuršumlijska Banja

Kuršumlijska Banja

 Naravno kao i kod svake banje, pored prelepe prirode i svežeg vazduha, najvažniji lekoviti faktori koje ona poseduje moraju biti vodenog tipa, ili ne bi nosila naziv banja. Kuršumlijska banja je specifična po tome što broji široki spektar različitih termomineralnih, termalnih i mineralnih voda, čije se temerature kreću od 14°C do zavidnih 67°C. Ovako visoka temeratura vode veoma se retko može naći po banjama, te je to još jedan kvalitet koji izdvaja ovu banju, jer su ovakve vode izuzetno zahvalne u lečenju. One spadaju u klasu natrijum-hidro karbonatnih, fluoridnih i sulfidnih hipertermi. Kada je reč o njihovom sastavu, Kuršumlijska banja se može pohvaliti kako gvožđevitim i sumporovitim tako i alkalnim i ugljeno-kiselim vodama. Ukupan broj iskorišćenih izvora tople vode u ovoj banji je 10, ali postoje i oni čiji potencijali još nisu eksploatisani. Oni se slivaju u korito reke, te čine da i sama reka oko izvora bude topla i to čak 38°C. Primena ovih voda u svrhe lečenje, u Kuršumlijskoj banji se odvija na više načina, a to su: pijenje, kupanje, orošavanje. Pored značajnih izvora mineralnih voda ovo područje bogato je peloidom, odnosno termomineralnim lekovitim blatom koje se primenjuje kako u lečenju i terapiji mnogih bolesti tako i u kozmetičke svrhe. Lekovito blato sa ovog područja nekada je bilo svetskog glasa i jedno od najlekovitijih mineralnih blata Evope, međutim danas ga nema u svom izvoronom obliku. Ali ono čega su se prisetili stručnjaci uspelo je da održi tarapiju blatom kao jedan od glavnih lekovitih faktora u ovoj banji. Na koji način? Blato se priprema veštački, odnosno zemlja iz banje se meša sa sulfidno termomineralnom vodom i na taj način se dobija blato bogato mineralima. Terapije koje se korste u ovoj banji sprovode se isključivo uz pomoć stručih lica i u zvaničnim medicinskim ustanovama, i u njih spadaju: Hidroterapije, terapije peloidom, kinezi fizikalne terapije i elektroterapije. S obzirom da je u sastavu vode najviše zastupljen natrijum ( 2 grama po litru) ona se retko kada koristi za piće, ali je zato kupanje glavni oblik terapije. Za sada u Kuršumlijskoj banji postoji samo jedan ovakav centar, izgrađen još davne 1982.godine, koji nosi naziv Institut za rehabilitaciju „Žubor“. Pored medicinskih uluga on nudi i smeštaj, a njegov kapacitet je 250 postelja. U celoj banji ima tri kupatila, od toga je jedno adaptirano za terapije peloiodom, tkz.blatno kupatilo, a druga dva su adaptirana za hidroterapije i opremljena su bazenima.U sva tri kupatila se sprovodi topla izvorska voda od zadivljujućih 55°C.