logo_mob Novopazarska Banja
0800 400 104    
537 Novopazarska Banja

Novopazarska Banja

Novopazarska Banja se nalazi na svega 3 km od Novog Pazara, i pripada Raškom okrugu. Od Beograda je udaljena 280 km. Pozicionirana između padina Rogozne, planiskih masiva Golije i Kopaonika, kao i Ninaje, povoljno utiče na samu klimu banje koja je izuzetno pogodna za rehabilitaciju i poboljšanje zdravstvenih problema. Sa ukupno 14 termomineralnih izvora i dobrom lokacijom, može se reći da je kako banjsko tako i klimatsko lečilište. Veoma je poznata po lečenju i rehabilitaciji obolelih od miopatije i neuromiopatije. 

Novopazarska Banja je oduvek bila poznato lečilište Raške, sa manjim usponima i padovima. Dolaskom Turaka u srednjem veku, njena popularnost je oslabila. Uvidevši lepote naših prostora počeli su sa gradnjom ugostiteljskih objekata, kao i dva kupatila, što je pozitivno uticalo na razvoj i rast same banje. Osamdesetih godina 17. veka Novi Pazar je razoren, ali u 18. veku dolazi do izgradnje novog kupatila. Nakon Drugog svetskog rata otvara se Zavoda za lečenje i rehabilitaciju obolelih od mišićnih i neuromišićnih bolesti.