logo_mob Vrdnik Banja
0800 400 104    
526 Vrdnik Banja

Vrdnik Banja

Banja Vrdnik se nalazi u Vojvodini, od Rume je udaljena 20 km, od Novog Sada 24 km, a od Beograda 80 km.  U Banji Vrdnik preovlađuje umereno-kontinentalna klima sa malo padavina, odsustvom vetrova i velikom insolacijom od preko 2.200 časova. Banja je bogata termomineralnim vodama koje spadaju u red homeo-termi, temperatura vide iznosi oko 32,8° C. U balneološke svrhe koristi se kupanjem. 1981. godine, otvoren je Zavod za specijalnu rehabilitaciju „Termal”, savremeno opremljen zdravstvena ustanova.

U Zavodu se primenjuju raznovrsne metode lečenja – osim hidro, fizikalna, kinezi, parafino, elektro i foto terapija, kupke u bazenima s vodom pod pritiskom, ali i drevna kineska metoda - akupunktura. Zavod u Vrdniku, pored osnovne medicinske, ima i druge komplementarne delatnosti – rekreacioni i sportski turizam, ugostiteljstvo… 
Okolina Banje Vrdnik veoma je bogata kulturno-istorijskim spomenicima. U blizini su Sremski Karlovci, stari srpski centar kulture i duhovnosti, sa najstarijom bibliotekom i bogoslovijom. U samoj Banji nalazi se manastir Ravanica i Vrdnička kula - lokalitet iz Rimskog doba, a tu su i u blizini banje 16 fruškogorskih manastira.