logo_mob Ruma
0800 400 104    
Ви сте овде:Fantast> Srbija -> Gradovi Srbije> Ruma
557 Ruma

Ruma

Turistička organizacija opštine Ruma postala je prepoznatljiva po turističkim manifestacijama koje bi trebalo da postanu tradicionalne, a zatim i po projektima, poput zaštićenog prirodnog staništa Bara Trskovača, koji privlače sve više pažnje kako domaćih tako i stranih gostiju. Prvi ispit je uspešno položen jer je manifestacija pod nazivom „Rumfest“, kroz koju je objedinjena tradicionalna gastronomska ponuda takozvanog „vinskog“ i „svinjskog“ Srema, uz vašar kreativnih rukotvorina, već u svom drugom izdanju, Avgusta 2012.godine, privukla na prijatno druženje nekoliko hiljada ljudi, što je na Sajmu turizma i Novom Sadu vrednovano Velikom zlatnom medaljom Novosadskog Sajma koja je dodeljena Turističkoj organiziaciji opštine Ruma.

Raznovrsni resursi na području opštine Ruma i bližoj okolini pružaju velike mogućnosti za razvoj različitih vidova turizma: od kulturnog, preko sportsko rekreativnog, nautičkog, lovnog, ribolovnog do izletničkog i seoskog, odnosno salašarskog turizma. Pre svega se to odnosi na prostore Svete Fruške gore - najvećeg rezervata lipe u Evropi, prošarane sa stotinak kilometara pešačkih, šumskih staza, sa prelepim izletištima i brojnim jezerima i grupacijom obližnjih najpoznatijih fruškogorskih manastira ( Staro i Novo Hopovo, Vrdnik, Krušedol, Grgeteg, Jazak, Mala i Velika Remeta ).