logo_mob Nova Godina 2022 | Doček Nove Godine | Tura Nova Godina 2022 | Putovanje za Doček Nove Godine |
0800 400 104    
Ви сте овде:Fantast> Nova Godina
331 Nova Godina 2022 | Doček Nove Godine | Tura Nova Godina 2022 | Putovanje za Doček Nove Godine |

Nova Godina | 2022 | Doček Nove Godine |

 

COVID19 USLOVI PUTOVANJA!

Molimo da se upoznate sa uslovima putovanja na destinaciju koju ste izabrali za doček nove godine. Sve uslove Putovanja možete videti na sledećem linku (podaci se ažuriraju jednom nedeljno): USLOVI ULASKA ZA DRŽAVLJANE SRBIJE

Temišvar, Doček nove godine

 • 2 dana, Autobusom
 • 31. Decembar
 • 1 noćenje sa doručkom, Hotel Central lux
 • Temišvar, Arad
 • Cena Od 49 € Siguran polazak!

Milano (2 noćenja), Doček nove godine

 • 5 dana, Autobusom
 • 30. Decembar
 • 2 noćenja, Hoteli sa 3* i 4*
 • Milano, Lugano, Jezero Komo, Bergamo, Outlet
 • Cena Od 99 € Specijalna cena za rane prijave!

Istanbul autobusom (3 noćenja), Doček nove godine

 • 6 dana, Autobusom
 • 29. Decembar
 • 3 noćenja, Hoteli 3* i 4*
 • Istanbul, Zlatni Rog, Bosfor, Azijski deo
 • Cena Od 109 € Siguran polazak!

Udine, Doček nove godine

 • 4 dana, Autobusom
 • 30. Decembar
 • 1 noćenje, Hotel 3***
 • Palmanova, Outlet, Udine, Kortina d'Ampeco
 • Cena Od 79 € Specijalna cena za rane prijave!

Toskana, Firenca, Doček nove godine

 • 6 dana, Autobusom
 • 29. Decembar
 • 3 noćenja, Hotel 3***
 • Bolonja, Piza, Prato, Sijena, San Điminjano, Firenca
 • Cena Od 129 € Specijalna cena za rane prijave!

Slovenija (2 noćenja), Doček nove godine

 • 5 dana, Autobusom
 • 30. Decembar
 • 2 noćenja, Hotel Creina 4****
 • Ljubljana, Kranj, Bled, Kopar, Piran, Portorož, Bohinjsko jezero
 • Cena Od 109 € Siguran polazak!

Istanbul Avionom, Doček nove godine

 • 5 dana, Avionom
 • 29.Decembar, 30. Decembar, 31.Decembar
 • 4 noćenja, Hoteli 3* i 4*
 • Istanbul, Zlatni rog, Bosfor, Aja Sofija, Topkapi
 • Cena Od 369 € Specijalna cena za rane prijave!

Istanbul autobusom (4 noćenja), Doček nove godine

 • 7 dana, Autobusom
 • 29. Decembar
 • 4 noćenja, Hoteli sa 3* i 4*
 • Istanbul, Zlatni Rog, Bosfor, Azija
 • Cena Od 125 € Siguran polazak!

Višegrad, Doček nove godine

 • 2 dana, Autobusom
 • 31. Decembar
 • 1 noćenje, Andrićgrad
 • Drvengrad, Mokra Gora, Višegrad, Dobrun, Čačak
 • Cena Od 49 € Specijalna cena za rane prijave!

Ohrid (2 noći), Doček nove godine

 • 5 dana, Autobusom
 • 30. Decembar
 • 2 noćenja, Hotel 3*
 • Skoplje, Ohrid, Sveti Naum, Struga, Bitolj
 • Cena Od 109 € Siguran polazak!

Sarajevo Doček Nove Godine

 • 5 dana, Autobusom
 • 30. Decembar
 • 2 noćenja, Hotel 3*
 • Sarajevo, Jahorina, Vrelo Bosne, Konjic
 • Cena Od 75 € Siguran polazak!

Beč (3 noći), Doček nove godine

 • 6 dana, Autobusom
 • 30. Decembar
 • 3 noćenja, Hotel 3 ***
 • Beč, Bratislava, Parndorf
 • Cena Od 169€ Specijalna cena do popune akcijskih mesta!

Budimpešta (3 noći), Doček nove godine

 • 5 dana, Autobusom
 • 29. Decembar
 • 3 noćenja, Hotel 3*
 • Budimpešta, Sent Andreja...
 • Cena Od 155€ Specijalna cena do popune akcijskih mesta!

Beč (1 noć), Doček nove godine

 • 4 dana, Autobusom
 • 29. Decembar
 • 1 noćenje, Hoteli 3 ***
 • Beč, Bratislava
 • Cena Od 75€ Specijalna cena do popune akcijskih mesta!

Trebinje (2 noći), Doček nove godine

 • 5 dana, Autobusom
 • 30. Decembar
 • 2 noćenja, Hotel 3*
 • Trebinje, Blagaj, Mostar, Popovo polje, Tvrdoš
 • Cena Od 99€ Specijalna cena do popune akcijskih mesta!

Beč (2 noći), Doček nove godine

 • 5 dana, Autobusom
 • 30. Decembar
 • 2 noćenja, Hotel 3***
 • Beč, Šenbrun, Bratislava
 • Cena Od 125 € Specijalna cena za rane prijave!

Slovenija, Dolenjska, Doček nove godine

 • dana, Autobusom
 • 30. Decembar
 • 1 noćenje, Hotel 3***
 • Celje, Sevnica, Laško, Kostanjevica, Otočec
 • Cena Od 69 € Specijalna cena za rane prijave!

Budimpesta (2 noći), Doček nove godine

 • 4 dana, Autobusom
 • 30. Decembar
 • 2 noćenja, Hotel 3***
 • Budimpešta, Sent Andreja
 • Cena Od 119€ Specijalna cena do popune akcijskih mesta!

Nova godina u Vojvodini

 • 2 dana, Autobusom
 • 31. Decembar
 • 1 noćenje, Villa Via
 • Bečej, Senta
 • Cena Od 6500 dinara Specijalna cena do popune akcijskih mesta!

Solun, Doček nove godine

 • 5 dana, Autobusom
 • 30. decembra
 • 3 noćenja, Hotel 3*
 • Solun, Meteori, Zejtinlik, Tembi
 • Cena Od 149 € Specijalna cena za rane prijave!

Lavov, Doček nove godine

 • 5 dana, Autobusom
 • 30. Decembar
 • 2 noćenja, Hotel 3*
 • Lavov, Mukačevo, Zoločiv, Pidhirci, Olesko
 • Cena Od 125 € Siguran polazak!

Ankara, Avionom, Doček nove godine

 • 4 dana, Avionom
 • 30. Decembar
 • 3 noćenja, Hoteli 3* i 4*
 • Ankara, Anitkabir, Bejpazari, Anadolije, Kale
 • Cena Od 299 € Specijalna cena za rane prijave!

Šumadija, Doček nove godine

 • 2 dana, Autobusom
 • 31. Decembar
 • 1 noćenje, Hotel Ravni gaj 3*
 • Kragujevac, Borač, Čačak
 • Cena Od 6500 din Specijalna cena za rane prijave!

Napomene u vezi programa NG

PLAĆANJE NOVOGODIŠNJIH  ARANŽMANA 2022 (odluka broj 117/2021):
 • 30% Prilikom rezervacije (plaća se u gotovini ili Platnim karticama)
 • Ostatak u ratama do 20 MAJA 2022. godine (uz deponovanje čekova, Administrativna zabrana na platu, Banka Intesa Kartice, Fond solidarnosti Grada Novog Sada.... isl)- BEZ KAMATE

NAPOMENE:

·   Redosled sedenja u autobusu se isključivo pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15 € po osobi, i u IV i V redu po ceni od 10 € po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta ukoliko su raspoloživa, po ceni od 7 € po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), doplatna sedišta se nalaze na donjoj platformi (dakle II, III i IV red).
·   U pojedinim državama, poput Italije, uvedena je obaveza plaćanja gradske takse na recepciji hotela. Ovaj iznos nije sadržan aranžmanom, plaćaju ga putnici direktno na recepciji hotela prilikom odjave iz soba. Iznos se kreće od 1-2 € po danu i osobi. Za sada je samo Italija uvela ovakvu vrstu direktne naplate od turista
·   Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.
·   Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
·   Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu
·   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
·   Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade.
·   Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
·   Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3,5 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
·   Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
·   Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
·   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
·   Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
·   Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
·   Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
·   Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
·   Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni
·   U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.fantast.rs. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa
·   Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
·   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
·   Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
·   Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležajevi i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
·   Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetne ili dovkrevetne sobe sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni, manjih je dimenzija i može bitnije ugroziti komfor trećeg putnika (pomoćni ležaj je obično žičani sa tankim dušekom, ili je fotelja ili kauč na razvlačenje)
·   Treća osoba ostvaruje popust isključivo u pratnji dve punoplatežne osobe
·   Zbog turističkog profila aranžmana, nije preporučljivo da na isti idu deca mlađa od 12 godina zbog izdržljivosti i sadržajnosti, i naravno zbog obzira prema drugim putnicima u autobusu
·   Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da u vozilu muzika i filmovi koji se puštaju odgovaraju biranoj destinaciji i neutralni su po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može da se individualno za svako sedište podešava, jer ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno, i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
·   Prostor za prtljag u busu je ograničen te je predviđena količina prtljaga po putniku 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga dimenzija ne većih od 50*30*40 cm
·   Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju