tr?id=761434788560881&ev=PageView&noscript=1 VESTI - EGIPAT

Sajt_baneri_-49 VESTI - EGIPAT

Ви сте овде:Fantast> Evropske ture> Magazin> VESTI - EGIPAT

VESTI - EGIPAT

Додатне информације

 • Doplata za jednokrevetnu sobu EUR:250


01003af4915f419f8636e970671db533_L VESTI - EGIPAT
 

Hoteli u kojima je obavezan karantin prilikom dolaska i testiranja na Aerodromu Hurgada

Ažurirano:03/01/2022

Na osnovu najnovijeg dopisa iz Hurgade i izveštaja vodiča informišemo putnike koji se testiraju prilikom sletanja u Hurgadu (po ceni od 30$) da je obavezan karantin u Hotelu u sobi do dolaka rezultata. Rezultati stižu izmedju najkasnije do 24 h od uzorkovanja.
Putnici koji poseduju potvrdu o vakcinaciji ili PCR test urađen u Srbiji, ne podležu karantinu.

Spisak hotela u kojima je obavezan karantin za goste koji se testiraju na aerodromu u Hurgadi:

 • Desert Rose
 • Fort Arabesque
 • Hilton Hurghada Plaza
 • Ali Baba Palace
 • Bella Vista
 • Cleopatra Luxury Makadi Bay
 • Kempinski Soma Bay
 • Mercure
 • Movenpick El Gouna
 • Movenpick Soma Bay
 • Old Palace
 • Premier Le Reve
 • Sea Star Beaurivage
 • Sheraton Miramar
 • Sheraton Soma Bay
 • Sentido Palm Royale
 • Oberoi Sahl Hasheesh
 • Tropitel Sahl Hasheesh

Hoteli u kojima gosti imaju All Inclusive do polaska na Aerodrom

 Spisak hotela u kojima gosti imaju All Inclusive koncept nakon odjave iz sobe pa do transfera na aerodrom:

 1. Pickalbatros hoteli svi
  1. Albatros Palace
  2. Albatros Aqua Vista
  3. Albatros Aqua Park
  4. Albatros Aqua Blu
  5. Beach Albatros
  6. Albatros White Beach
  7. Dana Beach Resort
  8. Jungle Aqua Park
  9. Alf Leila Wa Leila
  10. Albatros Beach Club Abu Soma
  11. Albatros Citadel Sahl Hasheesh
  12. Albatros Sea World RMF
 2. Steigenberger Al Dau
 3. Steigenberger Aqua Magic
 4. Steigenberger Pure Lifestyle
 5. Premier Le Reve
 6. Baron Palace
 7. Desert Rose
 8. Sunrise Romance (ali ne ceo dan, samo do 18h)

U hotelu Jaz Casa Del Mar Beach gosti nakon odjave mogu jedino na rucak.
*** U ostalim Hotelima je moguća doplata za "kasno odjavljivanje" iz sobe direktno na recepciji hotela (10-40$ u zavisnosti od kategorije Hotela).

 

INFORMACIJA ZA RAD KONZULARNOG ODELJENJA 

Ambasada ima čast da podseti da srpski državljani vize mogu da dobiju na aerodromu po dolasku u Egipat, ili elektronski putem sajta www.visa2egypt.gov.eg   
Putnike koji žele da dobiju vizu u Ambasadi, obaveštavamo da će se počevši od ponedeljka, 2. avgusta 2021. zahtevi za vizu podnositi samo u zakazanim terminima, u periodu od 11 do 12 časova svakog radnog dana. 

 • Zahtev za zakazivanje termina treba poslati na sledeće email adrese: i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • Broj termina za predaju zahteva za vize je ograničen na dnevnom nivou, i u jednom terminu Ambasada može da primi zahteve samo za podnosioca zahteva i najbliže članove porodice (supružnike, decu ili roditelje). Kada je termin za podnošenje zahteva potvrđen, potrebno je popuniti formulare zahteva za vizu i poslati ih elektronski na pomenute email adrese 48 sati pre dolaska u Ambasadu.
 • Vize će biti odobrene u roku od 2 nedelje of datuma predaje, kada će preuzimanje pasoša biti moguće između 13:00 i 14:00 časova. Tom prilikom je neophodno je poneti original lične karte koju je izdala Republika Srbija, kao i fotokopiju dokumenta. Očekuje se da putnici potpišu da su preuzeli pasoše.

 Ambasada ljubazno podseća da je validnost turističkih viza 30 dana i želi svim putnicima  ugodan boravak u Egiptu.

Embassy of Egypt to Serbia
Andre Nikolića 12, Senjak 11040, Belgrade
Tel: (+381) 11 265 0585
Fax: (+381) 11 265 1225

Napomene u vezi programa

PLAĆANJE EVROPSKIH PUTOVANJA (maj-dec 2023.) (odluka broj 07/2023):
 • 40% Prilikom rezervacije (plaća se u gotovini ili Platnim karticama)
 • Ostatak u ratama do 20. decembra 2023. godine (uz deponovanje čekova, Administrativna zabrana na platu, Banka Intesa Kartice, Fond solidarnosti Grada Novog Sada.... isl)- BEZ KAMATE

NAPOMENE:

·   Redosled sedenja u autobusu se isključivo pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15 € po osobi, i u IV i V redu po ceni od 10 € po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta ukoliko su raspoloživa, po ceni od 7 € po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), doplatna sedišta se nalaze na donjoj platformi (dakle II, III i IV red).
·   U pojedinim državama, poput Italije, uvedena je obaveza plaćanja gradske takse na recepciji hotela. Ovaj iznos nije sadržan aranžmanom, plaćaju ga putnici direktno na recepciji hotela prilikom odjave iz soba. Iznos se kreće od 1-2 € po danu i osobi. Za sada je samo Italija uvela ovakvu vrstu direktne naplate od turista
·   Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.
·   Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
·   Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu
·   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
·   Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade.
·   Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
·   Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3,5 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
·   Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
·   Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
·   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
·   Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
·   Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
·   Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
·   Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
·   Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni
·   U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.fantast.rs. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa
·   Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
·   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
·   Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
·   Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležajevi i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
·   Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetne ili dovkrevetne sobe sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni, manjih je dimenzija i može bitnije ugroziti komfor trećeg putnika (pomoćni ležaj je obično žičani sa tankim dušekom, ili je fotelja ili kauč na razvlačenje)
·   Treća osoba ostvaruje popust isključivo u pratnji dve punoplatežne osobe
·   Zbog turističkog profila aranžmana, nije preporučljivo da na isti idu deca mlađa od 12 godina zbog izdržljivosti i sadržajnosti, i naravno zbog obzira prema drugim putnicima u autobusu
·   Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da u vozilu muzika i filmovi koji se puštaju odgovaraju biranoj destinaciji i neutralni su po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može da se individualno za svako sedište podešava, jer ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno, i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
·   Prostor za prtljag u busu je ograničen te je predviđena količina prtljaga po putniku 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga dimenzija ne većih od 50*30*40 cm
·   Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.