tr?id=761434788560881&ev=PageView&noscript=1 NAJLUĐA NOĆ NA FRANCUSKOJ RIVIJERI

Sajt_baneri_-49 NAJLUĐA NOĆ NA FRANCUSKOJ RIVIJERI

Ви сте овде:Fantast> Evropske ture> Magazin> NAJLUĐA NOĆ NA FRANCUSKOJ RIVIJERI

NAJLUĐA NOĆ NA FRANCUSKOJ RIVIJERI

Додатне информације

  • Doplata za jednokrevetnu sobu EUR:0


4834e9723196014d5fd5579337ac3bd4_L NAJLUĐA NOĆ NA FRANCUSKOJ RIVIJERI

Uvek poželimo za sebe nešto specijalno u novoj godini. Nadamo se da će nam nova godina biti sjajna ukoliko u nju uđemo na pravi način. Da li je to neki restoran? Ne, to je već viđeno nebrojeno puta! Pa šta bi to moglo onda biti? Pa naravno PUTOVANJE! A ima li boljeg načina da se uđe u novu godinu nego da to bude na putovanju po Azurnoj obali?!

Azurna obala je već više od 150 godina sinonim mondenskog turizma. Stecište bogatih i slavnih. Mesto gde se želje ispunjavaju, ili gde možete slobodno zagledani u zvezde skrojiti te vaše, posebne želje... Mesto gde ćete se i vi pomalo osetiti kao da pripadate nekom drugom svetu...

Kan je mesto koje svi mi povezujemo sa čuvenim filmskim festivalom. I zaista je Kan jedan bajkoviti film; i kada se održava festival, ali i svih drugih dana u godini. Palme na Kroazeti, čudesno lepe fasade luksuznih hotela, tajne koje se kriju ispod kupole hotela "Carlton", pljačka juvelirnice "Cartier"... I još mnoge priče koje ćete čuti o ovom gradu... Tu je svakako i nama zanimljiva ulica Srba - Rue des Serbes koja podseća na prijateljstvo između francuskog i srpskog naroda. Suket - stari deo Kana sa divnim malim uličicama, sjajni kafei i restorani... Kan je pravi delikates Azurne obale.

Nica je prestonica i kraljica Francuske rivijere, odnosno Azurne obale. Osnovali su je još stari Grci u zalivu Anđela i nadenuli joj ime po svojoj krilatoj boginji pobede Nike. Njene blagodeti otkriše krajem 19. veka engleske aristokrate, te po njima i promenada duga 7 km dobi ime Engleska promenada. Okićena je ova promenada raskošnim palatama i hotelima, a među svima njima ističe se hotel "Negresco" sa svojom pink kupolom. I ovaj hotel ima svoje tajne... Planina Baron sa vidikovcem, pijaca cveća, divne mediteranske uličice u starom gradu, trg Mesena sa velelepnim palatama, avenija Medisin sa trgovinama... Sve je to Nica. Otkrijte je na pravi način!

Antib nije toliko poznat, te iz tog razloga ga ljudi najviše vole. Ovo je mesto koje je obožavala Brižit Bardo. Ovo je mesto sa divnom marinom za jahte i izuzetnim starim gradom koji je prepun sećanja. 

Menton je divan grad udaljen svega nekoliko kilometara od italijanske granice. Neverovatan šarm prestonice citrusa; mesto čuvenog karnevala citrusa koji se održava svakog februara meseca. Njegove mediteranske ulice u starom gradu su neodoljive, kao i sjajne prodavnice suvenira i lokalnih proizvoda iz Provanse. 

Poseta Azurnoj obali bez obilaska fabrike parfema bi bila nepotpuna. Zato je tu maleno srednjovekovno selo Ez sa tri fabrike parfema u kojima se prave parfemi za vodeće svetske modne kuće. Naša preporuka je svakako fabrika parfema "Galimard" koja predstavlja i zvaničnu parfimeriju dinastije Grimaldi od Monaka. Specijalna tura vas očekuje na kojoj ćete se informisati o tehnologiji pravljenja parfema. Naravno, sa predznanjem stupate potom u prodajni deo parfimerije. U novu godinu sa potpuno novim mirisnim notama. 

Monako je malena Kneževina na nazubljenoj obali Mediterana. Mala ali ponosna, jer vekovima čuva svoju nezavisnost i njome vlada nastarija evropska dinastija iz kuće Grimaldijevih. Sinonim luksuza! Glavni grad Monako Vil se nalazi na steni koju nazivaju Rošer. Tu je snop divnih ulica, ali i jedan od najvećih Okeanografskih muzeja na svetu, potom divna katedrala Sv. Nikole u kojoj se održavaju ceremonije krunisanja kneževa, krštenja članova kneževske porodice, i gde se nalaze i porodične grobnice Grimaldijevih među kojima turisti najviše obilaze grob čuvene Grejs Keli, princeze od Monaka i holivudske dive. Naravno, u Monako Vilu se nalazi i Knežev dvor - Modagaška palata ispred kojeg se nalazi statua Malicije, osnivača dinastije Grimaldi. Dvor čuvaju gardisti koje nazivaju "papalini". Podno stene i glavnog grada Kneževine, nalazi se njen najveći grad, blistavi Monte Karlo. Na njegovom trgu Kazina nalazi se najčuvenija kockarnica na svetu "Monte Carlo", jedan od najboljih hotela na svetu, hotel "du Paris", kao i jedan od najekskluzivnijih kafea na svetu "Caffe du Paris". Tačno tu i treba dočekati ponoć! To je to pravo mesto na kojem pogledi treba da budu upereni ka nebu i zvezdama. Kao što je ova mala kneževina imala ludu sreću, da svakome nova godina donese barem polovinu takve sreće! 

Želite? Hajdemo!

Klik na link i prijavite se za specijalno novogodišnje putovanje sa dočekm u Monte Karlu: https://fantast.rs/nova-godina/francuska/monte-karlo-monako-nova-godina.html

Napomene u vezi programa

PLAĆANJE EVROPSKIH PUTOVANJA (maj-dec 2023.) (odluka broj 07/2023):
  • 40% Prilikom rezervacije (plaća se u gotovini ili Platnim karticama)
  • Ostatak u ratama do 20. decembra 2023. godine (uz deponovanje čekova, Administrativna zabrana na platu, Banka Intesa Kartice, Fond solidarnosti Grada Novog Sada.... isl)- BEZ KAMATE

NAPOMENE:

·   Redosled sedenja u autobusu se isključivo pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15 € po osobi, i u IV i V redu po ceni od 10 € po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta ukoliko su raspoloživa, po ceni od 7 € po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), doplatna sedišta se nalaze na donjoj platformi (dakle II, III i IV red).
·   U pojedinim državama, poput Italije, uvedena je obaveza plaćanja gradske takse na recepciji hotela. Ovaj iznos nije sadržan aranžmanom, plaćaju ga putnici direktno na recepciji hotela prilikom odjave iz soba. Iznos se kreće od 1-2 € po danu i osobi. Za sada je samo Italija uvela ovakvu vrstu direktne naplate od turista
·   Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.
·   Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
·   Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu
·   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
·   Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade.
·   Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
·   Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3,5 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
·   Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
·   Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
·   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
·   Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
·   Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
·   Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
·   Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
·   Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni
·   U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.fantast.rs. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa
·   Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
·   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
·   Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
·   Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležajevi i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
·   Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetne ili dovkrevetne sobe sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni, manjih je dimenzija i može bitnije ugroziti komfor trećeg putnika (pomoćni ležaj je obično žičani sa tankim dušekom, ili je fotelja ili kauč na razvlačenje)
·   Treća osoba ostvaruje popust isključivo u pratnji dve punoplatežne osobe
·   Zbog turističkog profila aranžmana, nije preporučljivo da na isti idu deca mlađa od 12 godina zbog izdržljivosti i sadržajnosti, i naravno zbog obzira prema drugim putnicima u autobusu
·   Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da u vozilu muzika i filmovi koji se puštaju odgovaraju biranoj destinaciji i neutralni su po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može da se individualno za svako sedište podešava, jer ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno, i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
·   Prostor za prtljag u busu je ograničen te je predviđena količina prtljaga po putniku 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga dimenzija ne većih od 50*30*40 cm
·   Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.