tr?id=761434788560881&ev=PageView&noscript=1 Vesti

Sajt_baneri_-39 Vesti

logo_mob Vesti
0800 400 104    
Ви сте овде:Fantast> Vesti> Vesti

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 64

category Vesti

Vesti (4)

petak, 27 novembar 2009 00:00 Написао

Dezurni Urgent Broj za putnike 24 h +381 (0) 62 42 42 84

  •  

Postovani putnici,  Dezurni Urgent Broj  za putnike 24 h +381 (0) 62 42 42 84 i 021 310 1 300

 

 

 

 

 

četvrtak, 16 jun 2011 00:00 Аутор

Obavestenje o polascima NG 2015

  •  


icon_landed Vestiicon_landed Vestiicon_landed Vestiicon_landed Vestiicon_landed Vesti   ZA DODATNE INFORMACIJE  062 42 42 84

Postovani putnici i kolege,

Mapa Mesta polaska  FANTAST TOURIST & FANTAST TRAVEL - mapa

Google-Maps-Logo Vesti

Ovo je lista sa trenutno azuriranim polascima:

Polasci_NG2015(1) Vesti

 
sreda, 05 avgust 2015 00:00 Написао

OGLAS ZA POSAO (nov 2021)

  •  

Poštovani kandidati / buduće kolege,

         Usled povećanog obima posla i napredovanja raspisujemo oglas za 3 izvršioca na poslovima:

  •          Uslovi konkursa se nalaze u prilogu ispod i molimo vas da ih pažljivo pročitate i pošaljete pismo i CV na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.do 15.12.2021.
             Pridružite se našem Fantast-ičnom timu i učinite da budemo još bolji, kvallitetniji i prepoznatiljiviji u poslu koji obavljamo.

Fantast Tourist,
Jevrejska 8, Novi Sad, R Serbia
Tel  +381 21 42 42 74
       +381 21 42 42 84
Fax:+381 21 42 4334
Web:    www.fantast.rs 
                www.aviokarta.rs
E mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

četvrtak, 15 mart 2018 11:00 Написао

Aktuelne promocije

  •  
  

Ukoliko ne vidite ponudu kliknite ovde....

1px Vesti
png Vesti
1px Vesti
1px Vesti

Uskršnja putovanja

Sigurni polasci

1px Vesti
1px Vesti
 

Prevoznik Fudeks, najbolji vodiči, pažljivo odabrani hoteli + dodatni Fantast servis...

 
1px Vesti
1px Vesti
jpeg Vesti
1px Vesti 1px Vesti

Provansa

Za Provansu kažu da njeni pejzaži bude snove i čula. Pod ljubičastom bojom lavandinih cvetova, srebrnastosivom bojom stabala masline, narandžastim i cvetnim tonovima zemlje i makova, žutom bojom suncokreta i plavom bojom neba mešaju se mirisi divlje majčine dušice i ruzmarina, žalfije, origana i lavande.

1px Vesti
1px Vesti
 
1px Vesti
1px Vesti
jpeg Vesti
1px Vesti 1px Vesti

Baltička

Kako drugačije nazvati ovo putovanje, sem nezaboravno! I zaista je tako! Toliko malo znamo o malim pribaltičkim državama, nekadašnjim državama u sastavu SSSR-a, a danas državama koje se ponose na svoju stabilnu ekonomiju, bogatu istoriju kao i neverovatno kulturno nasleđe. Prestonice Baltika odišu nekom posebnom lepotom koja odvlači poglede daleko ka horizontima i neobično svetlom nebu…

1px Vesti
1px Vesti
 
1px Vesti
1px Vesti
jpeg Vesti
1px Vesti 1px Vesti

Albanija

Koliko zapravo znamo o ovoj zemlji? Gotovo ništa, sem predrasuda! A predrasude nas uvek sprečavaju da sami sebi otvorimo vidike. Albanija – zemlja orlova! Brdovita, surova!

Ta surovost se ogleda u planinskim predelima i pustarama, a nekako je ocrtana, sasvim prirodno

1px Vesti
1px Vesti
jpeg Vesti
1px Vesti 1px Vesti

Carigrad

Istanbul nije glavni grad Turske ali je najveći i predstavlja njen kulturni,istorijski i ekonomski centar. Sa blizu 14 miliona stanovnika Istanbul je jedan od najvećih gradova na svetu po broju stanovnika u gradskom području. ... jedini je grad koji se prostire na 2 kontinenta, Evropu i Aziju.

1px Vesti
 
 
1px Vesti
facebook Vestigoogle Vesti

PRATITE NAS

Imate upit? Kontaktirajte nas odmah 021 42 42 84

Fantast Tourist

Jevrejska 8

21000 Novi Sad

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

1px Vesti

Napomene u vezi programa

PLAĆANJE EVROPSKIH PUTOVANJA (maj-dec 2024.) (odluka broj 07/2024):
  • 40% Prilikom rezervacije (plaća se u gotovini ili Platnim karticama)
  • Ostatak u ratama do 20. decembra 2024. godine (uz deponovanje čekova, Administrativna zabrana na platu, Banka Intesa Kartice, Fond solidarnosti Grada Novog Sada.... isl)- BEZ KAMATE

NAPOMENE:

·   Redosled sedenja u autobusu se isključivo pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15 € po osobi, i u IV i V redu po ceni od 10 € po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta ukoliko su raspoloživa, po ceni od 7 € po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), doplatna sedišta se nalaze na donjoj platformi (dakle II, III i IV red).
·   U pojedinim državama, poput Italije, uvedena je obaveza plaćanja gradske takse na recepciji hotela. Ovaj iznos nije sadržan aranžmanom, plaćaju ga putnici direktno na recepciji hotela prilikom odjave iz soba. Iznos se kreće od 1-2 € po danu i osobi. Za sada je samo Italija uvela ovakvu vrstu direktne naplate od turista
·   Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.
·   Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
·   Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu
·   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
·   Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade.
·   Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
·   Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3,5 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
·   Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
·   Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
·   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
·   Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
·   Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
·   Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
·   Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
·   Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni
·   U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.fantast.rs. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa
·   Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
·   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
·   Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
·   Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležajevi i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
·   Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetne ili dovkrevetne sobe sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni, manjih je dimenzija i može bitnije ugroziti komfor trećeg putnika (pomoćni ležaj je obično žičani sa tankim dušekom, ili je fotelja ili kauč na razvlačenje)
·   Treća osoba ostvaruje popust isključivo u pratnji dve punoplatežne osobe
·   Zbog turističkog profila aranžmana, nije preporučljivo da na isti idu deca mlađa od 12 godina zbog izdržljivosti i sadržajnosti, i naravno zbog obzira prema drugim putnicima u autobusu
·   Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da u vozilu muzika i filmovi koji se puštaju odgovaraju biranoj destinaciji i neutralni su po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može da se individualno za svako sedište podešava, jer ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno, i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
·   Prostor za prtljag u busu je ograničen te je predviđena količina prtljaga po putniku 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga dimenzija ne većih od 50*30*40 cm
·   Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.