tr?id=761434788560881&ev=PageView&noscript=1 Neos Marmaras

Sajt_baneri_-39 Neos Marmaras

logo_mob Neos Marmaras
0800 400 104    
Ви сте овде:Fantast> Leto 2024> Grčka Hoteli 2024> Halkidiki Hoteli & Apartmani> Neos Marmaras
Neos Marmaras
 

 {slider CENOVNIK}

 pdf- Neos Marmaras PREUZMITE CENOVNIK I PROGRAM PUTOVANJA 
word Neos Marmaras  PREUZMITE CENOVNIK I PROGRAM PUTOVANJA 

{slider FIRST/LAST MINUTE POPUSTI I POPUSTI ZA RANE UPLATE}

{slider PROGRAM PUTOVANJA}

1. dan: Novi Sad/Beograd – sastanak putnika na dogovorenom mestu, pola sata pre predviđenog vremena polaska. 2 dana pre puta obavezno proveriti vreme i mesto polaska). Noćna vožnja sa kraćim zadržavanjima radi odmora.
2. dan – 11. dan: Neos Marmaras – dolazak, smeštaj (posle 14h), boravak na bazi izabrane usluge, noćenje.
12. dan: Neos Marmaras – napuštanje objekta do 9h ujutru po lokalnom vremenu, polazak autobusa u poslepodnevnim časovima (tačnu informaciju ovremenu povratka će dati predstavnik na destinaciji). Vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
13. dan: Beograd/ Novi Sad - Dolazak na dogovoreno mesto.Kraj usluga.                         

{slider ARANŽMAN OBUHVATA / NEOBUHVATA}

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • uslugu smeštaja na bazi najma studija/apartmana za izabrani termin prema tabeli za 10 noćenja
 • troškove elektirčne energije, promene posteljine (1 u toku smene), finalno čišćenje (po napuštanju apartmana)
 • troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • doplatu za klima uređaj gde je to predvidjeno programom
 • fakultativne izlete
 • autobuski prevoz-cena je posebno istaknuta, osim za smene sa*
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (osiguranje se može kupiti u agenciji)
 • Boravišnu taksu – plaća se na destinaciji u iznosu od 0,5 do 1,5 eur dnevno po smeštajnoj jedinici, u zavisnosti od kategorije objekta
 • troškove otkaza prema Opštim uslovima putovanja

{slider NAČIN PLAĆANJA}

NAČIN PLAĆANJA:

PLAĆANJE SEVRŠIDINARSKOJPROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE

 • Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40%, a ostatak se plaća najkasnije 20 dana pre datuma polaska.
 • Administrativnom zabranom na platu - 40% se plaća prilikom rezervacije, a ostatak duga se iskazuje u eurima i NEMA UVEĆANJA, obračun se vrši po srednjem kursu NBS na dan dospeća obustave i rate! Administrativnim zabranama je moguće platiti do 20. novembra 2020. godine.
 • Kreditom poslovnih banaka na 12 – 24 meseca po uslovima koje određuje banka, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji.
 • Platnim i kreditnim karticama VISA, MASTER, MAESTRO, AMERICAN EXPRES i DINA
 • Intesa kreditnom karticom Visa, Master, Maestro ili American Expres karticama – 50% se plaća prilikom rezervacije, ostatak duga je moguće platiti navedenim karticama najkasnije 20 dana pre polaska na maksimalno 6 mesečnih rata ili do novembra 2020. Aerodromske takse nije moguće platiti odloženo
 • Zaposleni u preduzećima koja su članice „Fonda Solidarnosti“ plaćaju na 12 mesečnih rata, ukoliko im Fond odobri Ugovor o administrativnoj zabrani
 • U mesečnim ratama ČEKOVIMAprilikom rezervacije plaća se 40% od cene aranžmana, a ostatak duga se deli na jednake mesečne rate, koje dospevaju 10 ili 20.u mesecu, a najkasnije do 20. novembra 2020. Za rate koje dospevaju po povratku sa puta, deponuju se čekovi građana kao garancija plaćanja. Prilikom uplata po povratku sa puta, agencija obračunava ISKLJUČIVO dinarski iznos koji se uplaćuje po prodajnom kursu Unicredit banke na dan primanja novca, a ostatak duga se izražava u eurima. Agencija je u obavezi da po isplati duga za aranžman vrati deponovane čekove vlasniku! Prilikom predavanja čekova kao garancije odloženog plaćanja, agencija će izdati revers o primljenim čekovima.

Ukoliko putnik poveri čekove na realizaciju agenciji, agencija će mu izdati račun

{slider NAPOMENE}

 • APARTMAN / STUDIO Pored spavaće sobe (jedne ili dve), kupatila i balkona, u svakom je kompletno opremljena mini kuhinja, sa elementarnom opremom i priborom za pripremanje i konzumiranje hrane, za odgovarajući broj osoba. Kod većine studija i apartmana, kuhinja nije posebna prostorija.Standard veličine ležaja: za normalni ležaj je 185 cm sa 75-80 cm širine, a bračni ležaj (dve osobe) 185–190 cm sa 120–150 cm širine. Dodatni, odnosno pomoćni ležajevi u Grčkoj su gotovo uvek na rasklapanje, manjih dimenzija od standardnog ležaja.
 • ZDRAVSTVENI USLOVI: U Grčkoj ne vladaju bolesti epidemioloških razmera tako da vakcinacija pri ulasku u zemlju nije potrebna.
 • NAJAM uključuje troškove električne energije, tople i hladne vode, korišćenja inventara kao i komunalnu taksu. Posteljina je sastavni deo inventara (promena jednom u toku smene) ali ne i peškiri, toalet papir, sapuni, sredstva za održavanje čistoće i pranje posuđa.
 • U toku smene korišćenja studia-apartmana gosti sami iznose smeće i održavaju čistoću. Pojedini standardi u nekim  smeštajnim kapacitetima, u toaletima i kupatilima su uslovljeni načinom izgradnje, instalacijama i kapacitetima istovremenog korišćenja  tople vode. Sve kuće sa smeštajnim jedinicama na bazi usluge najma iz ove ponude registrovane su, pregledane i standardizovane od strane Nacionalne turističke asocijacije „EOT“. Pojedini standardi u nekim smeštajnim kapacitetima, u toaletima i kupatilima su uslovljeni načinom izgradnje, instalacijama i kapacitetima istovremenog korišćenja tople vode. SMEŠTAJNE JEDINICE (studiji i apartmani), U GRČKOJ SU PROSEČNOG STANDARDNOG KVALITETA I NISU SLUŽBENO KATEGORISANE. Za smeštaj gostiju, koji u letovalište dolaze organizovanim autobuskim prevozom, odgovoran je pratilac grupe. Gosti sa sopstvenim prevozom javljaju se u letovalištu sa vaučerom, lokalnoj agenciji ili domaćinu.
 • Objekti nisu opremljeni peškirima niti higjenskim sredstvima
 • U apartmane se ulazi prvog dana posle 14h, a napuštaju se 09:ooh poslednjeg dana. Za vremenski period od napuštanja apartmana/studija do polaska autobusa za Srbiju, uvek je obezbenen prostor za prtljag dok sanitarnih prostorija za ove svrhe ima samo u nekim objektima. Gosti su obavezni na domaćinski odnos prema inventaru i opremi kao i na poštovanje kućnog reda. Eventualne štete, prouzrokovane nepažnjom u korišćenju, gosti su dužni da prijave domaćinu ili predstavniku i iste nadoknade.
 • DOKUMENTA, VIZE, FORMALNOSTI ULASKA I BORAVKA U STRANIM ZEMLJAMA: Putnici koji nisu državljani Republike Srbije uobavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i zemalja kroz koje prolaze. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnicima državljanima Republike Srbije, sa novim putnim ispravama - biometrijskim pasošima preporučuje se, da se upoznaju o uslovima ulaska i boravka u zemljama šengenskog prostora (www.europa.rs ). Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemalja šengenskog prostora, i u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje i konzumiranje alkohola. WC nije u upotrebi. Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), bolest i eventualne fizičke i mentalne nedostatke putnika, kao i vreme uplate. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli. Dolazak autobusa u letovalište je uobičajen oko podneva, a povratak u mesto polaska u jutarnjim satima (osim u slučajevima više sile). Posada autobusa odredjuje mesta za pauze i njihovu dužinu.
 • FAKULTATIVNI IZLETI, koji su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja: Cene i uslovi fakultativnih izleta su dostupni putem pisanih informacija predstavnika agencije na destinaciji. Oni nisu sastavni deo programa i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - lokalnom agencijom.
 • Broj telefona predstavnika na lokaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja putne dokumentacije, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.

Opisi smeštajnih jedinica u dodatku predstavljaju sastavni deo programa putovanja. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja Organizator.

PUTNICI KOJI NISU DRŽAVLJANI R.SRBIJE SU U OBAVEZI DA SE SAMI UPOZNAJU SA VIZNIM REŽIMOM ZEMLJE U KOJU PUTUJU I KROZ KOJE PROLAZEU slučaju promene datuma i termina polaska ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika (minimum 40), organizator zadržava pravo da otkaže putovanje ili realizuje prevoz uz korekciju cene. Krajnji rok za otkazivanje aranžmana je 5 dana pre datuma polaska

Organizator  zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza.

Organizator  zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora, usklađeni sa YUTA standardom, kojima su regulisani sva prava i obaveze učesnika putovanja.

{slider OPIS HOTELA}

{/sliders}

       

 
Објављено у Neos Marmaras
 

 {slider CENOVNIK}

 pdf- Neos Marmaras PREUZMITE CENOVNIK I PROGRAM PUTOVANJA 
word Neos Marmaras  PREUZMITE CENOVNIK I PROGRAM PUTOVANJA 

{slider FIRST/LAST MINUTE POPUSTI I POPUSTI ZA RANE UPLATE}

{slider PROGRAM PUTOVANJA}

1. dan: Novi Sad/Beograd – sastanak putnika na dogovorenom mestu, pola sata pre predviđenog vremena polaska. 2 dana pre puta obavezno proveriti vreme i mesto polaska). Noćna vožnja sa kraćim zadržavanjima radi odmora.
2. dan – 11. dan: Neos Marmaras – dolazak, smeštaj (posle 14h), boravak na bazi izabrane usluge, noćenje.
12. dan: Neos Marmaras – napuštanje objekta do 9h ujutru po lokalnom vremenu, polazak autobusa u poslepodnevnim časovima (tačnu informaciju ovremenu povratka će dati predstavnik na destinaciji). Vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
13. dan: Beograd/ Novi Sad - Dolazak na dogovoreno mesto.Kraj usluga.                         

{slider ARANŽMAN OBUHVATA / NEOBUHVATA}

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • uslugu smeštaja na bazi najma studija/apartmana za izabrani termin prema tabeli za 10 noćenja
 • troškove elektirčne energije, promene posteljine (1 u toku smene), finalno čišćenje (po napuštanju apartmana)
 • troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • doplatu za klima uređaj gde je to predvidjeno programom
 • fakultativne izlete
 • autobuski prevoz-cena je posebno istaknuta, osim za smene sa*
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (osiguranje se može kupiti u agenciji)
 • Boravišnu taksu – plaća se na destinaciji u iznosu od 0,5 do 1,5 eur dnevno po smeštajnoj jedinici, u zavisnosti od kategorije objekta
 • troškove otkaza prema Opštim uslovima putovanja

{slider NAČIN PLAĆANJA}

NAČIN PLAĆANJA:

PLAĆANJE SEVRŠIDINARSKOJPROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE

 • Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40%, a ostatak se plaća najkasnije 20 dana pre datuma polaska.
 • Administrativnom zabranom na platu - 40% se plaća prilikom rezervacije, a ostatak duga se iskazuje u eurima i NEMA UVEĆANJA, obračun se vrši po srednjem kursu NBS na dan dospeća obustave i rate! Administrativnim zabranama je moguće platiti do 20. novembra 2020. godine.
 • Kreditom poslovnih banaka na 12 – 24 meseca po uslovima koje određuje banka, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji.
 • Platnim i kreditnim karticama VISA, MASTER, MAESTRO, AMERICAN EXPRES i DINA
 • Intesa kreditnom karticom Visa, Master, Maestro ili American Expres karticama – 50% se plaća prilikom rezervacije, ostatak duga je moguće platiti navedenim karticama najkasnije 20 dana pre polaska na maksimalno 6 mesečnih rata ili do novembra 2020. Aerodromske takse nije moguće platiti odloženo
 • Zaposleni u preduzećima koja su članice „Fonda Solidarnosti“ plaćaju na 12 mesečnih rata, ukoliko im Fond odobri Ugovor o administrativnoj zabrani
 • U mesečnim ratama ČEKOVIMAprilikom rezervacije plaća se 40% od cene aranžmana, a ostatak duga se deli na jednake mesečne rate, koje dospevaju 10 ili 20.u mesecu, a najkasnije do 20. novembra 2020. Za rate koje dospevaju po povratku sa puta, deponuju se čekovi građana kao garancija plaćanja. Prilikom uplata po povratku sa puta, agencija obračunava ISKLJUČIVO dinarski iznos koji se uplaćuje po prodajnom kursu Unicredit banke na dan primanja novca, a ostatak duga se izražava u eurima. Agencija je u obavezi da po isplati duga za aranžman vrati deponovane čekove vlasniku! Prilikom predavanja čekova kao garancije odloženog plaćanja, agencija će izdati revers o primljenim čekovima.

Ukoliko putnik poveri čekove na realizaciju agenciji, agencija će mu izdati račun

{slider NAPOMENE}

 • APARTMAN / STUDIO Pored spavaće sobe (jedne ili dve), kupatila i balkona, u svakom je kompletno opremljena mini kuhinja, sa elementarnom opremom i priborom za pripremanje i konzumiranje hrane, za odgovarajući broj osoba. Kod većine studija i apartmana, kuhinja nije posebna prostorija.Standard veličine ležaja: za normalni ležaj je 185 cm sa 75-80 cm širine, a bračni ležaj (dve osobe) 185–190 cm sa 120–150 cm širine. Dodatni, odnosno pomoćni ležajevi u Grčkoj su gotovo uvek na rasklapanje, manjih dimenzija od standardnog ležaja.
 • ZDRAVSTVENI USLOVI: U Grčkoj ne vladaju bolesti epidemioloških razmera tako da vakcinacija pri ulasku u zemlju nije potrebna.
 • NAJAM uključuje troškove električne energije, tople i hladne vode, korišćenja inventara kao i komunalnu taksu. Posteljina je sastavni deo inventara (promena jednom u toku smene) ali ne i peškiri, toalet papir, sapuni, sredstva za održavanje čistoće i pranje posuđa.
 • U toku smene korišćenja studia-apartmana gosti sami iznose smeće i održavaju čistoću. Pojedini standardi u nekim  smeštajnim kapacitetima, u toaletima i kupatilima su uslovljeni načinom izgradnje, instalacijama i kapacitetima istovremenog korišćenja  tople vode. Sve kuće sa smeštajnim jedinicama na bazi usluge najma iz ove ponude registrovane su, pregledane i standardizovane od strane Nacionalne turističke asocijacije „EOT“. Pojedini standardi u nekim smeštajnim kapacitetima, u toaletima i kupatilima su uslovljeni načinom izgradnje, instalacijama i kapacitetima istovremenog korišćenja tople vode. SMEŠTAJNE JEDINICE (studiji i apartmani), U GRČKOJ SU PROSEČNOG STANDARDNOG KVALITETA I NISU SLUŽBENO KATEGORISANE. Za smeštaj gostiju, koji u letovalište dolaze organizovanim autobuskim prevozom, odgovoran je pratilac grupe. Gosti sa sopstvenim prevozom javljaju se u letovalištu sa vaučerom, lokalnoj agenciji ili domaćinu.
 • Objekti nisu opremljeni peškirima niti higjenskim sredstvima
 • U apartmane se ulazi prvog dana posle 14h, a napuštaju se 09:ooh poslednjeg dana. Za vremenski period od napuštanja apartmana/studija do polaska autobusa za Srbiju, uvek je obezbenen prostor za prtljag dok sanitarnih prostorija za ove svrhe ima samo u nekim objektima. Gosti su obavezni na domaćinski odnos prema inventaru i opremi kao i na poštovanje kućnog reda. Eventualne štete, prouzrokovane nepažnjom u korišćenju, gosti su dužni da prijave domaćinu ili predstavniku i iste nadoknade.
 • DOKUMENTA, VIZE, FORMALNOSTI ULASKA I BORAVKA U STRANIM ZEMLJAMA: Putnici koji nisu državljani Republike Srbije uobavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i zemalja kroz koje prolaze. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnicima državljanima Republike Srbije, sa novim putnim ispravama - biometrijskim pasošima preporučuje se, da se upoznaju o uslovima ulaska i boravka u zemljama šengenskog prostora (www.europa.rs ). Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemalja šengenskog prostora, i u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje i konzumiranje alkohola. WC nije u upotrebi. Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), bolest i eventualne fizičke i mentalne nedostatke putnika, kao i vreme uplate. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli. Dolazak autobusa u letovalište je uobičajen oko podneva, a povratak u mesto polaska u jutarnjim satima (osim u slučajevima više sile). Posada autobusa odredjuje mesta za pauze i njihovu dužinu.
 • FAKULTATIVNI IZLETI, koji su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja: Cene i uslovi fakultativnih izleta su dostupni putem pisanih informacija predstavnika agencije na destinaciji. Oni nisu sastavni deo programa i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - lokalnom agencijom.
 • Broj telefona predstavnika na lokaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja putne dokumentacije, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.

Opisi smeštajnih jedinica u dodatku predstavljaju sastavni deo programa putovanja. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja Organizator.

PUTNICI KOJI NISU DRŽAVLJANI R.SRBIJE SU U OBAVEZI DA SE SAMI UPOZNAJU SA VIZNIM REŽIMOM ZEMLJE U KOJU PUTUJU I KROZ KOJE PROLAZEU slučaju promene datuma i termina polaska ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika (minimum 40), organizator zadržava pravo da otkaže putovanje ili realizuje prevoz uz korekciju cene. Krajnji rok za otkazivanje aranžmana je 5 dana pre datuma polaska

Organizator  zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza.

Organizator  zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora, usklađeni sa YUTA standardom, kojima su regulisani sva prava i obaveze učesnika putovanja.

{slider OPIS HOTELA}

{/sliders}

       

Објављено у Neos Marmaras

 

Pogledajte kataloge hotela i opise:

Sitonija Hoteli / Katalog (ovde)
Kasandra Hoteli / Katalog (ovde)
Atos Hoteli / Katalog (ovde)
Evia Hoteli / Katalog (ovde)
Jonska Obala Hoteli / Katalog (ovde)
 

POPUST ZA RANE UPLATE DO  15. FEBRUARA : 

PAŽNJA:  Za rezervacije do 15.  FEB 2018. - NEMA DINARSKOG DELA!!!!

+ Popusti  od- 10%  do - 51 % (odobravaju Hoteli i Fantast Tourist)

 
Psst_2_cene_banner Neos Marmaras
LEGENDA: FB – Pun pansion: doručak, ručak i večera; HB - polupansion: doručak i večera; BB - noćenje sa doručkom; RR – najam, samo noćenje bez ishrane; All inc (AI)- sve uključeno: doručak , ručak, večera, užine, domaća alkoholna i bezalkoholna pića; SV – pogled more;  SSV – bočni pogled more; FSV – direktan pogled more; PV – pogled bazen; MV - pogled brdo; GV – pogled bašta; MF – pogled marina; GOLF VIEW – pogled na zaliv; Bunk bed – kreveti na sprat; ground floor –prizemlje; 1/2 standardna soba standardno opremljena po opisu u katalogu površine  do 16m2;  1/2 superior soba veće površine i bolje opremljenosti od sta
ndardne; Maisonette – soba na dva nivoa povezana stepenicama; Family soba - jedna smeštajna jedinica veće površine predvidjena za porodice; Loft – smeštajna jedinica u potkrovlju; Studio – jedna prostorija sa mini kuhinjom; Apartman (apt) – veća smeštajna jedinica sa min jednom spavaćomsobom, dnevnom sobom i mini kuhinjom; Junior suit  jedna prostorija veće površine;  Bungalow soba - poseban deo hotela u bungalovima u prizemlju ili 1. spratu u kome je standardna soba;Deluxe suite - luksuzno opremljen apartman; Superior suit – smeštajna jedinica veće površine od junior suita; Executive suite - apartman sa spavaćom i dnevnom sobom luksuzno opremljen. 
Premium suit - površine oko 40 m2, sa dnevnom i spavaćom sobom.
Obavezan dresscode zavremeobrokausvimhotelima (zabranaulaskaukupaćimkostimimai šorcuformalannačinoblačenja )Grčko poluostrvo Halkidiki, sa bujnom vegetacijom  i  ukupno 500 kilometara obale, nalazi se na severozapadnom  priobalju Egejskog mora, u blizini Soluna. Halkidiki ima tri manja poluostrva, raspoređena kao tri ispružena prsta kojima još dublje zalazi u Egej. Jedno od tri poluostrva, ili prsta, zove se Kasandra po Kasandrosu, kralju Makedonije u drevno doba; drugi prst Sitonija nazvan je po Sitonu, sinu mitološkog boga mora Posejdona; treći se zove Atos po imenu  jednog od Giganata koji su u mitološko vreme nastanjivali ovu oblast.

 

                Poluostrvo Kasandra- na zapadnoj strani Halkidikija, ovo poluostrvo dugo je više od 50 km i široko oko 10 km. Prema legendi, ime je dobilo po Kasandrosu, kralju Makedonije u drevno doba. Zapadni deo Halkidikija je po reljefu ravniji od istočnog. Uzvišenja na Kasandri ne prelaze 400 metara i središnji deo poluostrva je pokriven vinogradima i maslinjacima.Kasandra je najposećeniji deo Halkidikija.
                Poluostrvo Sitonija-  je srednji prst poluostrva Halkidiki. Nazvana je po Sitonu, sinu mitološkog boga mora Posejdona. Brdovitija je od Kasandre i poznata po proizvodnji izvanrednog vina i meda. Idealno je mesto za ljubitelje prirode. Odlikuju je čiste plaže okružene borovom šumom, male luke, šetališta, vrtovi oko hotelskih kompleksa, idilična ribarska sela, bogat noćni život. Mesta Nikiti, Agios Nikolaos, Neos Marmaras, Vurvuru, sva su raznolika i bogata lokalnom tradicijom.
                Poluostrvo Atos- je najistočnije poluostrvo Halkidikija. Atos je ime jednog od Giganata koji su u mitološko vreme nastanjivali ovu oblast. Prema mitu, Giganti su ratovali sa olimpskim bogovima i u tom sukobu Posejdon, bog mora, bacio je na njih svoj trozubac i tako se Halkidiki rascepio na tri dela. Na Atosu su prvi manastiri podignuti u 9. veku. Poluostrvo se naziva i Sveta gora od 11. veka,  kada je od vizantijskog cara dobilo poseban status autonomne monaške republike koji je do današnjih dana sačuvan
 
PROGRAM PUTOVANJA:
Prvi dan  - individualni dolazak u hotel, smeštaj posle 14h sati.
Drugi -pretposlednji dan - Boravak u hotelu na bazi izabrane usluge i dužine boravka.
Poslednji dan- napuštanje hotela do 9h (Hoteli sami propisuju vreme izlaska i može biti kasnije od 09h).
 
Rezervacije iz dole priloženog cenovnika rade se u saradnji sa lokalnim ino agentom
MELI TOURS  Capital Trade Center, 22 Laertou Street, 55535 Pilea, Thessaloniki, Greece  ili
BROS TRAVEL - Incoming Tourism Office,  Hanioti, Halkidiki Greece
 
U CENU USLUGE JE URACUNATO:
-Boravak u izabranom hotelu sa ugovorenom uslugom za rezervisani broj noćenja
-Troškovi rezervacije
-Organizacioni troškovi
 
U CENU USLUGE NIJE URACUNATO:
-Prevoz
-Individualnitroškovi
-Međunarodno zdravstveno osiguranje osigurane sume od 30.000 eur(možete ga pribaviti u agenciji, po ceni od 1 eur po danu za osobe od 18-65g, za ostale kategorije putnika važe drugačiji uslovi plaćanja)
-boravišne ili druge takse.
-troškove otkaza prema Opštim uslovima putovanja
        NAPOMENA: Obzirom da je u pitanju rezervacija hotelskog smeštaja a što se razlikuje od paket aranžmana, u slučaju potrebe, obratiti se lokalnom agentu (adresa i telefon ce biti naznačeni na vaučeru), koji govori srpski ili engleski jezik. Sve eventualne primedbe u vezi smeštaja potrebno je iskazati lokalnom ino agentu u toku boravka jer naknadni prigovori neće biti uvaženi pošto će se smatrati da su mogli biti otklonjeni na licu mesta da su blagovremeno ukazani.
- Ne postoji minimum prijavljenih putnika da bi se program realizovao , obzirom da je u pitanju individualni program sa sopstvenim prevozom
- Putnici sami snose odgovornost za  lična putna dokumenta i njihovu validnost.  
 
USLOVI  I NAČINI PLAĆANJA:
·PLAĆANJE  SE  VRŠI  U  DINARSKOJ  PROTIVVREDNOSTI  PO  KURSU  UNICREDIT  BANKE  ZA  EFEKTIVU  NA  DANU  PLATE
·Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska. (PRILIKOM REZERVACIJE SMEŠTAJA KOJE PODLEŽU POPUSTIMA ZA RANE UPLATE, AKONTACIJA IZNOSI 50% OD CENE i OSTATAK SE PLAĆA  DO ISTEKA DATUMA POPUSTA)
·Odloženo – prilikom rezervacije plaća se 30% od cene aranžmana, a za ostatak se deponuju čekovi gradjana, kao garancija plaćanja rata koje dospevaju svakog 10 ili 20. U mesecu, a najkasnije do novembra 2017.
·administrativnom zabranom na platu uz uvećanje od 5% na ostatak duga
·Kreditom poslovnih banaka na 12 – 24 meseca po uslovima koje određuje banka, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji.
·Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja)
·Zaposleni u preduzećima koja su članice „Fonda Solidarnosti“ plaćaju  na 12 mesečnih rata
·U sve navedene cene iz cenovnika, uračunat je PDV od 20%.
· Za rezervacije koje su radjene u promo periodu za koje važe posebni uslovi, primenjuju se odredbe iz cenovnika
 
OSIGURANJE - Međunarodno zdravstveno osiguranje do 30.000 eura je neophodno (prema informacijama u momentu nastanka programa), obzirom da ga prilikom ulaska u EU carinska služba može zatražiti na uvid. Ukoliko je putnicima potrebna viza, osiguranje je neophodno za odlazak u Konzulat. Organizator može da obezbedi putno zdravstveno osiguranje po ceni od 1,2€ u din.protivvrednosti po danu (za mlađe od 18 g cena je 0.6 €, a za starije od 65 god 2,4 eur)
Molimo Vas da u agenciji trazite Opšte uslove putovanja sa pojedinostima vezanim za obaveze putnika i organizatora,  koji su sastavni deo ovog programa i uskladjeni su sa YUTA standardom.
Hoteli kao neposredni pružaoci usluga imaju pravo da usled prebukiranosti hotela ponude alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene  ili da izvrše povraćaj novca u celosti. Hoteli kao neposrdni pružaoci usluga imaju pravo da u prvim i smenama kada se hotel  ne otvara zbog nedovoljne popunjenosti pomere datum započinjanja  usluge ili ponude alternativni  hotel sa istim datumom, ili da izvrše povraćaj novca u celosti.
Organizator  Fantast Tourist nije odgovoran za realizaciju fakultativnih lokalnih izlet predstavnika  Ino partnera. Bebi krevet na upit, u većini hotela je besplatno. 
Važe i primenjuju se Opšti uslovi putovanja agencije „Fantast Tourist“usklađeni sa standardima YUTA.
Organizator putovanja Fantast tourist d.o.o.,Jevrejska 8,Novi Sad. Licenca broj: OTP 152/2010
Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisane polise osiguranja br300040104 i br. 654710458 „DDOR“ a.d.o. Novi Sad.
Cenovnik br.1 od 01.01.2017.

Објављено у GRČKA Hoteli
Strana 3 od 3