tr?id=761434788560881&ev=PageView&noscript=1 Ankara, Nova destinacija Fantasta

Sajt_baneri_-49 Ankara, Nova destinacija Fantasta

Ви сте овде:Fantast> Evropske ture> Magazin> Ankara, Nova destinacija Fantasta

Ankara, Nova destinacija Fantasta

Додатне информације

  • Doplata za jednokrevetnu sobu EUR:0
Program: Ankara, Nova destinacija Fantasta-6839

Odaberite opciju i cenu:

Odaberite datum polaska:

Odaberite broj putnika:

"Doplata za jednokrevetnu sobu: "

Informacije o putnicima:

Putnik 1:Informacije o kupcu:


Koliko je jedan plus cetiri? / 44.192.254.173

Upišite odogvor na pitanje iznad (npr: 78):
11018f2905fe562becfa3a45e1ec5b7f_L Ankara, Nova destinacija Fantasta

Poštovani prijatelji. Od 23.decembra 2021. godine partnerska kompanija „Turkish Airlines“-a, „Anadolujet“ kreće sa redovnim, direktnim letovima između Beograda i Ankare. Letovi se obavljaju dva puta nedeljno, četvrtkom i nedeljom. Let iz Beograda četvrtkom je u 10.00 časova sa sletanjem na međunarodni aerodrom u Ankari u 13.55 časova po lokalnom vremenu (+2 sata u odnosu na naše vreme). Nedeljom, let iz Beograda je u 19.00 časova, sa sletanjem u Ankaru u 22.55 časova po lokalnom vremenu. Iz Ankare za Beograd četvrtkom se leti u 09.05h sa sletanjem u Beograd u 09.05h po našem vremenu; dok je nedeljom let iz Ankare za Beograd u 18.05h sa sletanjem u Beograd u 18.05h po našem vremenu. Trajanje leta je svega 2 sata.

Površina gradskog područja Ankare: 30.715 km²

Broj stanovnika: oko 4 miliona

Vremenska zona: GMT + 3

Valuta: Turska lira (TRY). Odnos 1 € = oko 11 TRY

Administrativni status: Glavni upravni centar provincije Anadolija i glavni grad R. Turske

Bezbednost: na najvišem nivou

Klima:

ANKARA

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

Prosečna temperatura °C

-0.6 °C

1.5 °C

5.4 °C

10.3 °C

15.3 °C

19.5 °C

23.2 °C

23.3 °C

18.8 °C

12.8 °C

6.5 °C

1.4 °C

Minimalna temperatura °C

-4.2 °C

-2.9 °C

0 °C

4.3 °C

9 °C

12.8 °C

15.7 °C

16.1 °C

12.4 °C

7.5 °C

2.2 °C

-2.1 °C

Maksimalna temperatura °C

3.7 °C

6.4 °C

10.9 °C

16.1 °C

21 °C

25.6 °C

29.9 °C

29.9 °C

25.1 °C

18.5 °C

11.8 °C

5.9 °C

Padavine u mm

54

48

56

50

48

31

9

10

15

30

42

58

Vlažnost vazduha (%)

75%

68%

61%

56%

50%

46%

38%

38%

41%

53%

63%

72%

Kišnih dana

7

7

7

7

6

4

1

2

2

4

5

7

Prosečan broj sunčanih sati

5.3

6.3

8.1

10.0

11.6

12.5

12.9

12.1

10.6

8.5

7.1

5.7

Covid19 uslovi putovanja: Naši državljani mogu da uđu u Tursku sa potvrdom o izvršenoj kompletnoj vakcinaciji (druga doza primljena najkasnije 6 meseci pre ulaska u Tursku; sve vakcine se priznaju) ILI sa negativnim antigenskim testom starosti do 48 sati. Naša agencija obezbeđuje za svoje putnike „HES kod“ potvrdu koja je obavezna za sve putnike, kao i obavezno putno osiguranje sa Covid19 doplatkom.

Agencija Fantast je sa turskim partnerima, pre svega sa „Turkish Airlines“ avio-kompanijom, ugovorila za 2022. godinu seriju sa grupnim polascima svakog meseca. Dobili smo povlašćene tarife za naše putnike zbog dugogodišnje saradnje koju ostvarujemo sa turskom nacionalnom avio-kompanijom. Tarifa svakako obuhvata sve aerodromske takse, kao i redovan prtljag težine do 23 kg + ručni – kabinski prtljag težine do 8kg.

Odlučili smo se za varijantu produženog vikenda, te smo formirali program sa polaskom četvrtkom iz Beograda u 10 časova i povratkom u nedelju iz Ankare sa letom u 18.05 časova. Time smo praktično našim putnicima obezbedili boravak u Ankari od puna četiri dana sa 3 noćenja.

Prema preporukama naših partnera iz Turske, u našu ponudu smo uvrstili nekoliko hotela sa standardne 3* i sa 4*. Svi hoteli su centralno locirani u Ankari.

Lokalni predstavnik naše agencije će dočekati svaku našu grupu i detaljno je upoznati sa gradom u kojem će boraviti. Transfer do hotela je naravno obezbeđen, kao i asistencija na aerodromu u Beogradu i usluge našeg predstavnika u Ankari (licencirani turistički vodič TURSAB-a na srpskom). Takođe, putnicima iz Novog Sada nudimo i mogućnost organizovanog transfera do aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu.

Napomene u vezi programa

PLAĆANJE EVROPSKIH PUTOVANJA (maj-dec 2023.) (odluka broj 07/2023):
  • 40% Prilikom rezervacije (plaća se u gotovini ili Platnim karticama)
  • Ostatak u ratama do 20. decembra 2023. godine (uz deponovanje čekova, Administrativna zabrana na platu, Banka Intesa Kartice, Fond solidarnosti Grada Novog Sada.... isl)- BEZ KAMATE

NAPOMENE:

·   Redosled sedenja u autobusu se isključivo pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15 € po osobi, i u IV i V redu po ceni od 10 € po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta ukoliko su raspoloživa, po ceni od 7 € po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), doplatna sedišta se nalaze na donjoj platformi (dakle II, III i IV red).
·   U pojedinim državama, poput Italije, uvedena je obaveza plaćanja gradske takse na recepciji hotela. Ovaj iznos nije sadržan aranžmanom, plaćaju ga putnici direktno na recepciji hotela prilikom odjave iz soba. Iznos se kreće od 1-2 € po danu i osobi. Za sada je samo Italija uvela ovakvu vrstu direktne naplate od turista
·   Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.
·   Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
·   Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu
·   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
·   Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade.
·   Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
·   Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3,5 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
·   Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
·   Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
·   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
·   Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
·   Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
·   Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
·   Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
·   Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni
·   U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.fantast.rs. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa
·   Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
·   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
·   Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
·   Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležajevi i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
·   Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetne ili dovkrevetne sobe sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni, manjih je dimenzija i može bitnije ugroziti komfor trećeg putnika (pomoćni ležaj je obično žičani sa tankim dušekom, ili je fotelja ili kauč na razvlačenje)
·   Treća osoba ostvaruje popust isključivo u pratnji dve punoplatežne osobe
·   Zbog turističkog profila aranžmana, nije preporučljivo da na isti idu deca mlađa od 12 godina zbog izdržljivosti i sadržajnosti, i naravno zbog obzira prema drugim putnicima u autobusu
·   Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da u vozilu muzika i filmovi koji se puštaju odgovaraju biranoj destinaciji i neutralni su po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može da se individualno za svako sedište podešava, jer ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno, i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
·   Prostor za prtljag u busu je ograničen te je predviđena količina prtljaga po putniku 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga dimenzija ne većih od 50*30*40 cm
·   Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.